સમાચાર

ભકતી નગર – વિજલપોર શહેર ખાતે શ્રી રમેશભાઇ જગન્નાથભાઇ બોરસેના નવા સાહસ અમેઝીન બેકર્સ ધ લાઇવ કેક શોપના ઉદઘાટન પ્રસંગે હાજરી આપી. શ્રી રમેશભાઇ ને તેમના નવા સાહસની સફળતા માટે શુભેચ્છા…

November 19, 2020

ભકતી નગર – વિજલપોર શહેર ખાતે શ્રી રમેશભાઇ જગન્નાથભાઇ બોરસેના નવા સાહસ અમેઝીન બેકર્સ ધ લાઇવ કેક શોપના ઉદઘાટન પ્રસંગે

આજે નવસારી ખાતે શ્રી ભુરાભાઈ શાહના જિલ્લા અધ્યક્ષ તરીકે પદગ્રહણના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યો… નવસારી જિલ્લા ભાજપાના સુકાની તરીકે શ્રી ભુરાભાઈ શાહની નિમણૂક ને આવકારું છું અને દિલી શુભકામનાઓ પાઠવું છું…🌷🌷🌷

November 13, 2020

આજે નવસારી ખાતે શ્રી ભુરાભાઈ શાહના જિલ્લા અધ્યક્ષ તરીકે પદગ્રહણના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યો… નવસારી જિલ્લા ભાજપાના સુકાની તરીકે શ્રી ભુરાભાઈ