કાંઠા વિસ્તારના નાની પેથાણ ગામના ક્રિકેટ મેદાન ઉપર આર.સી.પટેલ કપ ૨૦૧૭ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો શુભારંભ

February 4, 2017