આજરોજ રમત ગમત મંડળ દાંડી દ્વારા આયોજીત યુનિટી પ્રીમિયર લીગ – ૨૦૨૨ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ને ખુલ્લી મૂકી… ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ અને ક્રિકેટ રસિકોની આતુરતા આયોજકોને ચોક્કસ જ પ્રોત્સાહિત કરશે. સૌ ખેલાડીઓને શુભેચ્છા તેમજ સુંદર આયોજન બદલ અભિનંદન…

April 28, 2022
આજરોજ રમત ગમત મંડળ દાંડી દ્વારા આયોજીત યુનિટી પ્રીમિયર લીગ – ૨૦૨૨ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ ને ખુલ્લી મૂકી…
ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ અને ક્રિકેટ રસિકોની આતુરતા આયોજકોને ચોક્કસ જ પ્રોત્સાહિત કરશે. સૌ ખેલાડીઓને શુભેચ્છા તેમજ સુંદર આયોજન બદલ અભિનંદન…